PROGRAM


       

09:00
09:05

Úvod

Úvodní slovo | Foreword Úvodní slovo | Foreword
i
09:05
10:00

Inclusive Email Marketing: Making Emails for Everyone, from Strategy to Design

The world's population is changing and email needs to change with it. As an aging population requires more accessible emails, a younger generation demands marketing campaigns that take into account their preferences, feelings, complex cultural identities, and varying abilities. More than ever, email marketing campaigns need to be one thing: inclusive. 
But what does an inclusive email marketing program look like? Join Jason Rodriguez, Community and Product Evangelist at Litmus, as he breaks down inclusive email marketing. Learn how to plan, write, design, and build email campaigns for everyone, regardless of age, race, gender, politics, or abilities. 
---
Světová populace se mění a e-mailing se s ní musí měnit s ní. Stárnoucí populace vyžaduje více dostupné emaily a naopak mladá generace očekává marketingové kampaně, které berou v úvahu jejich preference, pocity,kulturní identitu a měnící se možnosti. E-mail marketingové kampaně musí být inkluzivní více než kdy dříve.
Ale jak vypadá inklizivní e-mail marketingový program? Připojte se k Jasonu Rodriguezovi, Community and Product Evangelistovi z Litmusu, se inkluzivitě e-mailo marketingových strategií věnuje. Naučte se, jak plánovat, psát a vytvářet e-mailové kampaně pro všechny bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, politické názory nebo možnosti.
]]>
Jason RODRIGUEZ (USA) </br><b>Litmus Software Inc.</b> Jason RODRIGUEZ (USA)
Litmus Software Inc.

Community & Product Evangelist
i
10:00
10:50

Impactful Images

A picture is worth 1000 words; that's useless if it's the wrong 1000 words. Learn how to pick attention grabbing images.

 • Take inspiration from creative image examples
 • Get the latest research on email images, what people actually see.
 • Understand the rules of images and deliverability
 • Learn about the three different styles of image: pick the right style
 • How to use image animation (and how not)

---

Obrázek stojí za 1000 slov; bohužel je to k ničemu, když je těch 1000 slov špatně zvolených. Naučte se získat pozornost díky obrázkům v e-mailu.
 • Nechte se inspirovat příklady kreativního řešení
 • Prozkoumejte data z posledního výzkumu na téma 'Obrázky v e-mailu - co lidé vidí ve skutečnosti?'
 • Pochopte pravidla obrázků a doručitelnosti
 • Naučte se tři různé obrazové styly - a zvolte ten nejlepší
 • Zjistěte, jak použít obrazovou animaci (a čeho se vyvarovat)
]]>
Tim WATSON (UK) </br><b>Zettasphere</b> Tim WATSON (UK)
Zettasphere

Independent email marketing consultant
i
10:50
11:15

Coffee break

Coffee break Coffee break
i
11:15
12:10

The current state of email clients

From Gmail's and Outlook.com's redesigns to amp4email, here's everything that happened in the last year or so in the world of email clients. Discover the latest possibilities, but also quirks and bugs, and reflect on how we can all help email move forward.

]]>
Rémi PARMENTIER (FR) </br><b>Tilt Studio</b> Rémi PARMENTIER (FR)
Tilt Studio

Email Developer
i
12:10
13:00

Artificial Intelligence in email marketing

Artificial intelligence may be a buzzword, but brands are already reaping huge rewards by strategically implementing this technology in a way that enhances the customer's email marketing experience. However, how do you know if AI is a good fit for your company and your email marketing? 

Jenna Tiffany, a Chartered Marketer, Fellow of the IDM, and digital consultant to brands worldwide, will share practical tips on how you can access whether AI is a good fit for your email marketing strategy and how you can implement this technology strategically into your business. 

From this session you’ll leave knowing how to:

 •   Strategically prepare your digital marketing activities for artificial intelligence,
 •   Use AI data to predict your customer's future digital journeys and send contextual email marketing throughout the customer lifecycle,
 •   Successfully implement artificial intelligence in your organisation, featuring examples from international brands. 

Many brands are already reaping the rewards of implementing the consultancy advice that Jenna regularly shares, so make sure your brand doesn’t miss out.

]]>
Jenna TIFFANY (UK) </br><b>Let'sTalk Strategy</b> Jenna TIFFANY (UK)
Let'sTalk Strategy

Founder & Strategy Director
i
13:00
13:55

Oběd

Oběd | Lunch Oběd | Lunch
i
13:55
14:45

Latest E-commerce Email Design Trends and Best Practices

Every e-commerce company sends some sort of emails to their customers, but only a fraction of those messages are pleasing to the eye. My presentation will feature a series of great transactional and promotional emails from leading industry players, in order to help you figure out the key characteristics of winning e-commerce email designs. 

]]>
Roland POKORNYIK (HU) </br><b>EDMdesigner</b> Roland POKORNYIK (HU)
EDMdesigner

Co-founder
i
14:45
15:30

In today's AI eMail world, Who's your customer?

Derick WIESNER (UK)</br><b>IBM Watson Customer Engagement</b> Derick WIESNER (UK)
IBM Watson Customer Engagement

European Digital Marketing Leader
i
15:30
15:50

Coffee break

Coffee break Coffee break
i
15:50
16:30

Keep calm and push send

Sender or Receiver? It doesn’t really matter, the issues are the same on both sides. High deliverability isn't rocket science, if you pay attention to the rules and aspects, once set and maintained, it could save you time and many worries.

]]>
Alexander ZEH (DE)</br> <b>CSA</b> Alexander ZEH (DE)
CSA

Engineering Manager
i
16:30
17:00

Jak změnit ESP snadno a rychle

Poukázání na klasická úskalí změn e-mailového poskytovatele, proč k změnám dochází a proč o nich vůbec uvažujeme. Jak při změně ESP postupovat a nezapomenout na to nejdůležitější. Jaká jsou hlavní kritéria a důvody – doručitelnost, podpora, kontinuální vývoj, automatizace, UX ad.

---

Pointing on the classic pitfalls of e-mail provider changes - why these changes happen and why we're thinking about them at all. How to progress and what to remember if you decide to change ESP? Main Criteria and Reasons - Deliverability, Technical Support, Continuous Development, Automation, UX etc..

]]>
Martin HALAMA (CZ) </br><b>ACOMWARE</b> Martin HALAMA (CZ)
ACOMWARE

Email Marketing Strategist
i

WORKSHOPY


11:00
11:30

Umělou inteligencí k profitabilnímu emailingu

Jak v dnešní době udělat efektivní emailingovou kampaň? Umělá inteligence pomáhá marketérům realizovat známou mantru: “správná informace, ve správný čas, správným lidem.” Na workshopu si povíme o metodách ovlivňujících ideální čas a frekvenci rozesílky kampaní.

--

How to create an effective emailing campaign nowadays? Artificial Intelligence helps marketers to realize a familiar mantra: "right information, at the right time, to the right people." At the workshop, we will discuss the methods that affect the ideal time and frequency of campaigns distribution.
]]>
Tereza Řezníčková (CZ)</br><b>Exponea</b> Tereza Řezníčková (CZ)
Exponea

Customer Success Manager
i
11:50
12:35

Dynamizace s personalizací v grafice

Využití kombinace personalizace s dynamizací v grafice a následné využití v e-mailové komunikaci se pomalu dostává i do našich končin.
Dynamizace nastavuje novou a svěží formu komunikace se zákazníky.
---
Use of a combination of personalization with dynamics in graphic design and subsequent use in the e-mail communication is becoming more popular. Dynamization sets a new form of communication with customers.
]]>
Jakub Malý (CZ)</br><b>ACOMWARE</b> Jakub Malý (CZ)
ACOMWARE

Senior E-mail Marketing Specialist
i
12:35
13:30

Oběd

Oběd | Lunch Oběd | Lunch
i
14:00
14:45

Advanced email personalization in Maileon

Haiman will demonstrate how you get more information about an recipient even if you only know the e-mail address. After that he will talk about personalization and how easy it is to show every recipient individuell content and offers without knowing a lot about him. Also he will demonstrate how to send personalized offers via a follow up mailings in the marketing automation based on the reaction of recipients. Haiman will also demonstrate how easy it is to use the mail eon recommendation engine to show personalized offers to each recipient.

 

]]>
Haiman Benyamin (DE)</br><b>XQueue GmbH</b> Haiman Benyamin (DE)
XQueue GmbH

Senior Sales manager
i
14:45
15:30

Jak nakládat se svými zákazníky individiuálně: Tipy jak vytvořit úspěšnou perzonalizovanou marketingovou kampaň

Koncová perzonalizace se stává standardem pro marketingový mail, nicméně jak se ujistit, že je s cílovým zákazníkem zacházeno individuálně? A jak zajistit, že k němu zpráva dojde v ideální čas při použití optimálního obsahu?

Jedna věc je jistá: není v lidských silách zvládnout takto širokou perzonalizaci. Pokud chcete udržet krok se stále rostoucími požadavky Vašich klientů, potřebujete se zaměřit na technologie umělé inteligence.

V rámci tohoto workshopu budeme pracovat s několika možnostmi, jak zlepšit Vaši perzonalizaci a zajistit jak růst konverze, tak Vašich obratů.

 --- 

1-2-1 personalization is becoming the standard in email marketing but how do you ensure that you are treating your customers as individuals and reaching out to them at the best time and with relevant content? One thing is for certain, human driven personalization simply doesn’t scale. So if you want to attend to your customers’ ever increasing demands, you need to start leveraging AI driven technologies. In this workshop, we will have a look at a few options to improve your personalization and ensure that your increasing conversion rates are helping you reach your revenue goals.

]]>
Eva Smit (AUS) / Dominik Hajda (AUS)</br><b>Emarsys</b> Eva Smit (AUS) / Dominik Hajda (AUS)
Emarsys

Sales Manager CEE / Lead Implementation Consultant
i
15:30
16:00

Efektivní budování e-mailové databáze pomocí chatbota

Využijte chatbota pro Messenger a získejte tisíce e-mailů a dalších dat o uživatelích. Na příkladech z praxe se dozvíte, na co vše je možné chatboty využít, jaké další možnosti kromě získání e-mailů nabízejí a jak je zapojit do strategie budování databáze - vše samozřejmě v souladu s GDPR.

---

Take the advantage of the chatbot for Messenger and get thousands of e-mails and other user data. On the basis of examples, you will learn how to work with chatbots, explore many options for their use except generating e-mail contacts, and how to integrate them into a database building strategy - all of course in accordance with GDPR.

]]>
David Krásenský (CZ)</br><b>Posilatko.cz</b> David Krásenský (CZ)
Posilatko.cz

E-mail Marketing Strategist
i
16:00
16:30

Jak umělá inteligence mění marketing

In this session participants will see demonstration of how artificial intelligence is transforming the way we do marketing and innovate.

---

Na tomto workshopu účastnícu uvidí demonstraci, jak umělá inteligence mění marketing a inovace. 

]]>
Klemen Koselj (SI)
IBM

Customer Solutions Professional Watson Marketing
i
2. ročník
2
sály
10+
vystupujících
12+
hodin přednášek a workshopů
1
večerní afterparty #Emailing2020
Organizátor
logo Acomware
ACOMWARE s. r. o.
www.acomware.cz
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4

COPYRIGHT 2018 Emailing2020.CZ VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA