Pavel Pola

Pavel Pola / E-mailing enthusiast
Etnetera Activate

Pavel vede ve firmě Etnetera Activate už čtvrtým rokem tým zabývající se chytrým e-mail marketingem založeným na datech. Předtím působil 11 let na pozici technického ředitele ve firmě Etnetera. Má rozsáhlé zkušenosti s více než 10 e-mailovými nástroji. Mimo to se do hloubky zabývá doručitelností e-mailů, přednáší o správných postupech chytrého e-mailingu na konferencích nebo se spolupodílel na přípravě semináře o e-mailingu na DigiSemestru.


For four years, Pavel has been a leader of a team dealing with data-based smart e-mail marketing in the Etnetera Activate company. Prior to this, he worked for 11 years as a technical director in the Etnetera company. He has extensive experience with more than 10 e-mailing tools. Besides that, he deals with e-mail delivery rate in great detail and gives lectures about the right ways of smart e-mailing at various conferences. Pavel also cooperated on the preparation of the DigiSemestr e-mailing seminar.

     

Organizátor
logo Acomware
ACOMWARE s. r. o.
www.acomware.cz
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4

COPYRIGHT 2018 Emailing2020.CZ VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA